Protetyka

Bardzo ważna jest świadomość pacjenta dotycząca higieny jamy ustnej.

Dzięki dynamicznie rozwijającej się wiedzy medycznej w zakresie odtwarzania i rekonstrukcji braków zębowych oraz szybki rozwój metod diagnostycznych i terapeutycznych istnieją ogromne możliwości we współczesnej stomatologii odtwórczej. Utrata każdego zęba wiąże się z pojawieniem w różnym czasie zaburzeń zgryzu, których pacjent nie ma świadomości.

Stan ten charakteryzuje się:

  • przeciążeniem prowadzącym do starcia i rozchwiania pozostałych zębów.
  • przemieszczanie się zębów, wydłużenie, podatność na próchnice i periodontopatie
  • zaburzenia w stawach (trzaski, bóle)
  • jest przyczyną zmienionego wyglądu, braku uśmiechu i pewności siebie

Uzupełniając brakujące zęby zdecydowanie unikamy uzupełnień ruchomych protez ,które uciskają całe podłoże protetyczne co powoduje szybszy zanik, często stan zapalny śluzówki. Po kilku latach zęby sztuczne stają się krótsze od zębów własnych (widać w protezie częściowej), stany zapalne dziąseł, obniżanie szyjek zębów pozostałych.

Najlepszym rozwiązaniem są uzupełnienia stałe: mosty

  • korony pełnoceramiczne w odcinku przednim dzięki, którym uzyskujemy idealny efekt estetyczny
  • korony porcelanowe, używamy specjalnych stopów złota i platyny które wzmacniają koronę zęba. Złoto jest najbardziej biokompatybilnym, bakteriobójczym i doskonałym do modelowania metalem, który jest całkowicie pokrywany porcelaną o właściwym kolorze. Korona ta może funkcjonować kilkadziesiąt lat.
  • licówki porcelanowe dzięki, którym dokonuje się korekty kształtu i koloru zębów w odcinku przednim.

Efekty: „przypadki własne”

Implantoprotetyka

  • Uzupełnienie protetyczne na implantach przy brakach całkowitych lub częściowych. Korona na pojedynczym zębie lub na stopie metalu.
  • Uzupełnienia ruchome np. uzupełnienie protezy szkieletowej na belce, na zatrzaskach, na teleskopach przy całkowitym bezzębiu.
  • Mosty na implantach przy brakach częściowych w uzębieniu lub całkowitym.

Efekty: „przypadki własne”